Câu hỏi:

20/09/2019 6,121

Quốc gia lớn mạnh nhất thời cổ đại ở Ấn Độ là:     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: Thượng lưu sông Ấn hình thành nhiều tiểu quốc. Đến thế kỉ IV, còn lại 4 quốc gia: Kashi, Kosala, Magadha và Vrijis. Magadha mạnh lên và thôn tính các tiểu quốc còn lại thành một nhà nước rộng lớn – nước Magadha.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?     

Xem đáp án » 20/09/2019 86,487

Câu 2:

Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô-gôn là gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 48,522

Câu 3:

Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 32,368

Câu 4:

Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 31,210

Câu 5:

Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1566 – 1605) đã thi hành những biện pháp tiến bộ. Đó là những biện pháp gì?

Xem đáp án » 20/09/2019 28,694

Câu 6:

Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 26,563

Câu 7:

Tên Ấn Độ được bắt nguồn từ đâu?

Xem đáp án » 20/09/2019 25,826

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK