Câu hỏi:

21/09/2019 4,704

Triều đình trung ương thời Tiền Lê được tổ chức như thế nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: Triều đình nhà Lê do vua đứng đầu nắm mọi quyền hành về quân sự và dân sự. Giúp việc cho vua có Thái sư và Đại sư.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế?   

Xem đáp án » 21/09/2019 42,205

Câu 2:

Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lê là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 41,716

Câu 3:

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 32,179

Câu 4:

Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 31,259

Câu 5:

Quan hệ bang giao giữa Việt – Tống dưới thời Tiền Lê như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 11,463

Câu 6:

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê?     

Xem đáp án » 21/09/2019 9,951

Câu 7:

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?     

Xem đáp án » 21/09/2019 7,922

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK