Câu hỏi:

04/06/2020 702

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của con lắc sẽ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Ta có: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

→ tăng k lên 2 lần và giảm m xuống 8 lần thì f tăng 4 lần

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=4cos(4π+π3) cm t tính bằng giây. Thời gian vật 3 thực hiện được một dao động toàn phần là:

Xem đáp án » 04/06/2020 4,531

Câu 2:

Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 200 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Khi vật nặng cách vị trí biên 6 cm nó sẽ có động năng:

Xem đáp án » 04/06/2020 2,133

Câu 3:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos2πt cm, biên độ dao động của vật là

Xem đáp án » 04/06/2020 2,002

Câu 4:

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = A cos( ωt + φ). Gia tốc của vật có biểu thức:

Xem đáp án » 04/06/2020 1,947

Câu 5:

Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g với tần số góc:

Xem đáp án » 04/06/2020 1,419

Câu 6:

Gắn một vật m1 = 4 kg vào một lò xo thì nó dao động với chu kì T1 = 1 s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên thì nó dao động với chu kì T2 = 0,5s. Khối lượng vật m2 bằng:

Xem đáp án » 04/06/2020 1,271

Câu 7:

Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(5πt + 0,5π) cm. Biên độ dao động của vật là

Xem đáp án » 04/06/2020 1,210

Bình luận


Bình luận