30 câu trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 1 cực hay, có đáp án

  • 3356 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

- Biên độ của dao động cưỡng bức và biên độ của lực cưỡng bức là khác nhau → C sai.


Câu 2:

Hiện tượng cộng hưởng cơ được ứng dụng trong

Xem đáp án

- Hiện tượng cộng hưởng cơ được ứng dụng trong máy đầm nền.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

11 tháng trước

Dũng Lê

Bình luận


Bình luận

Pop Nguyễn
19:23 - 27/08/2020

key loi

Pop Nguyễn
19:46 - 27/08/2020

24 key loi

An Nguyễn
23:47 - 26/08/2021

40/02=400 ?