Câu hỏi:

05/06/2020 241

Em hãy đánh dấu √ vào ô vuông dưới nút chèn một bảng vào trong văn bản trong hình dưới đây:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nút chèn bảng là: Bài 1 trang 50 SBT Tin học 5 | Giải sách bài tập Tin học 5 hay nhất tại VietJack

Gợi ý: Nút chèn một bảng vào văn bản có biểu tượng là một bảng 4 dòng 3 cột. Nếu em dừng con trỏ chuột trên biểu tượng sẽ thấy hiện lên chữ “Insert Table”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy tạo thời khoá biểu của em (là bảng có 5 hàng, 6 cột):

Xem đáp án » 05/06/2020 471

Câu 2:

Em hãy sắp xếp thứ tự các bước cần thực hiện để chèn một bảng vào trong văn bản

A) Kéo thả chuột đến ô (3, 4)

B) Nháy chuột vào nút:

C) Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn bảng vào văn bản

D) Xác định số hàng, số cột của bảng cần tạo (giả sử 3 hàng, 4 cột)

Xem đáp án » 05/06/2020 292

Câu 3:

Em hãy tạo bảng có 3 hàng, 4 cột để ghi lịch học một ngày của em.

Xem đáp án » 05/06/2020 266

Câu 4:

Từ thời khoá biểu đã tạo ở bài T2, em hãy thêm 4 hàng (một hàng để ngăn cách buổi sáng và buổi chiều, ba hàng để ghi thời khoá biểu buổi chiều). Mẫu dưới đây là một thời khoá biểu các ngày trong tuần (buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 3 tiết).

Xem đáp án » 05/06/2020 240

Câu 5:

Bạn Mai đã tạo và trình bày Lịch tháng 9 năm 2011 như hình bên dưới. Em hãy tạo Lịch tháng 12 năm nay.

Xem đáp án » 05/06/2020 228

Câu 6:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A) Không thể tạo ra bảng có nhiều hơn 4 hàng.

B) Không thể tạo ra bảng có nhiều hơn 5 cột.

C) Có thể tạo ra bảng có nhiều hơn 4 hàng và nhiều hơn 5 cột

D) Các câu trên đều sai.

Xem đáp án » 05/06/2020 224

Bình luận


Bình luận