Câu hỏi:

05/06/2020 209

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A) Không thể tạo ra bảng có nhiều hơn 4 hàng.

B) Không thể tạo ra bảng có nhiều hơn 5 cột.

C) Có thể tạo ra bảng có nhiều hơn 4 hàng và nhiều hơn 5 cột

D) Các câu trên đều sai.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gợi ý: Sau khi nháy vào nút Insert Table, từ góc trên bên trái em có thể kéo thả chuột sang phải và xuống dưới để mở rộng bảng

Câu trả lời đúng là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy tạo thời khoá biểu của em (là bảng có 5 hàng, 6 cột):

Xem đáp án » 05/06/2020 457

Câu 2:

Em hãy sắp xếp thứ tự các bước cần thực hiện để chèn một bảng vào trong văn bản

A) Kéo thả chuột đến ô (3, 4)

B) Nháy chuột vào nút:

C) Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn bảng vào văn bản

D) Xác định số hàng, số cột của bảng cần tạo (giả sử 3 hàng, 4 cột)

Xem đáp án » 05/06/2020 271

Câu 3:

Em hãy tạo bảng có 3 hàng, 4 cột để ghi lịch học một ngày của em.

Xem đáp án » 05/06/2020 250

Câu 4:

Từ thời khoá biểu đã tạo ở bài T2, em hãy thêm 4 hàng (một hàng để ngăn cách buổi sáng và buổi chiều, ba hàng để ghi thời khoá biểu buổi chiều). Mẫu dưới đây là một thời khoá biểu các ngày trong tuần (buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 3 tiết).

Xem đáp án » 05/06/2020 229

Câu 5:

Em hãy đánh dấu √ vào ô vuông dưới nút chèn một bảng vào trong văn bản trong hình dưới đây:

Xem đáp án » 05/06/2020 228

Câu 6:

Bạn Mai đã tạo và trình bày Lịch tháng 9 năm 2011 như hình bên dưới. Em hãy tạo Lịch tháng 12 năm nay.

Xem đáp án » 05/06/2020 214

Bình luận


Bình luận