Câu hỏi:

05/06/2020 229

Từ thời khoá biểu đã tạo ở bài T2, em hãy thêm 4 hàng (một hàng để ngăn cách buổi sáng và buổi chiều, ba hàng để ghi thời khoá biểu buổi chiều). Mẫu dưới đây là một thời khoá biểu các ngày trong tuần (buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 3 tiết).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Để thêm các hàng phía dưới em có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Đặt con trỏ soạn thảo vào một ô bất kì của hàng cuối cùng, nháy chọn Table → Insert → Rows Below.

Cách 2: Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí bên phải ô cuối cùng của một hàng sau đó nhấn phím Enter sẽ có hàng mới ngay dưới.

Em có thể xoá một hàng bằng cách đặt con trỏ soạn thảo vào một ô bất kì của hàng này rồi nháy chọn Table → Delete → Rows.

Em có thể xoá một cột bằng cách đặt con trỏ soạn thảo vào một ô bất kì của cột này rồi nháy chọn Table → Delete → Columns.

Trong mỗi ô em có thể gõ văn bản với trình bày kiểu, nét, màu chữ và căn lề như soạn thảo văn bản thông thường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy tạo thời khoá biểu của em (là bảng có 5 hàng, 6 cột):

Xem đáp án » 05/06/2020 455

Câu 2:

Em hãy sắp xếp thứ tự các bước cần thực hiện để chèn một bảng vào trong văn bản

A) Kéo thả chuột đến ô (3, 4)

B) Nháy chuột vào nút:

C) Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn bảng vào văn bản

D) Xác định số hàng, số cột của bảng cần tạo (giả sử 3 hàng, 4 cột)

Xem đáp án » 05/06/2020 267

Câu 3:

Em hãy tạo bảng có 3 hàng, 4 cột để ghi lịch học một ngày của em.

Xem đáp án » 05/06/2020 250

Câu 4:

Em hãy đánh dấu √ vào ô vuông dưới nút chèn một bảng vào trong văn bản trong hình dưới đây:

Xem đáp án » 05/06/2020 227

Câu 5:

Bạn Mai đã tạo và trình bày Lịch tháng 9 năm 2011 như hình bên dưới. Em hãy tạo Lịch tháng 12 năm nay.

Xem đáp án » 05/06/2020 214

Câu 6:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A) Không thể tạo ra bảng có nhiều hơn 4 hàng.

B) Không thể tạo ra bảng có nhiều hơn 5 cột.

C) Có thể tạo ra bảng có nhiều hơn 4 hàng và nhiều hơn 5 cột

D) Các câu trên đều sai.

Xem đáp án » 05/06/2020 207

Bình luận


Bình luận