Câu hỏi:

05/06/2020 213

Bạn Mai đã tạo và trình bày Lịch tháng 9 năm 2011 như hình bên dưới. Em hãy tạo Lịch tháng 12 năm nay.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em chỉ cần tạo bảng ghi các ngày của tháng 12 năm 2011 đúng với thứ trong tuần. Phần trang trí hình vẽ sẽ đề cập ở bài học sau.

Trong mẫu trên, hàng tiêu đề của bảng ghi tên các thứ trong tuần bằng từ tắt tiếng Anh (SUN: Sunday – Chủ nhật; MON: Monday – Thứ hai…)

Cột đầu tiên ghi các ngày chủ nhật em có thể dùng màu chữ là đỏ (thường dùng cho các ngày lễ, ngày nghỉ) bằng cách nháy nút để chọn màu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy tạo thời khoá biểu của em (là bảng có 5 hàng, 6 cột):

Xem đáp án » 05/06/2020 453

Câu 2:

Em hãy sắp xếp thứ tự các bước cần thực hiện để chèn một bảng vào trong văn bản

A) Kéo thả chuột đến ô (3, 4)

B) Nháy chuột vào nút:

C) Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn bảng vào văn bản

D) Xác định số hàng, số cột của bảng cần tạo (giả sử 3 hàng, 4 cột)

Xem đáp án » 05/06/2020 266

Câu 3:

Em hãy tạo bảng có 3 hàng, 4 cột để ghi lịch học một ngày của em.

Xem đáp án » 05/06/2020 248

Câu 4:

Từ thời khoá biểu đã tạo ở bài T2, em hãy thêm 4 hàng (một hàng để ngăn cách buổi sáng và buổi chiều, ba hàng để ghi thời khoá biểu buổi chiều). Mẫu dưới đây là một thời khoá biểu các ngày trong tuần (buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 3 tiết).

Xem đáp án » 05/06/2020 226

Câu 5:

Em hãy đánh dấu √ vào ô vuông dưới nút chèn một bảng vào trong văn bản trong hình dưới đây:

Xem đáp án » 05/06/2020 225

Câu 6:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A) Không thể tạo ra bảng có nhiều hơn 4 hàng.

B) Không thể tạo ra bảng có nhiều hơn 5 cột.

C) Có thể tạo ra bảng có nhiều hơn 4 hàng và nhiều hơn 5 cột

D) Các câu trên đều sai.

Xem đáp án » 05/06/2020 207

Bình luận


Bình luận