Câu hỏi:

05/06/2020 285

Chọn lệnh lặp ở cột trái tương ứng với dãy lệnh ở cột phải.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A)

REPEAT 5[FD 60 RT 360/5]

1)

FD 60 RT 120 FD 60 RT 120

FD 60 RT 120

B)

REPEAT 4[FD 60 RT 360/4]

2)

FD 60 RT 90 FD 60 RT 90

FD 60 RT 90 FD 60 RT 90

C)

REPEAT 6[FD 60 RT 360/6]

3)

FD 60 RT 72 FD 60 RT 72

FD 60 RT 72 FD 60 RT 72

FD 60 RT 72

D)

REPEAT 3[FD 60 RT 360/3]

4)

FD 60 RT 60 FD 60 RT 60

FD 60 RT 60 FD 60 RT 60

FD 60 RT 60 FD 60 RT 60

Cách ghép đúng là: A - 3; B – 2; C – 4 ; D - 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ hình cối xay gió sau đây:

Xem đáp án » 05/06/2020 1,792

Câu 2:

Em hãy cho biết ý nghĩa lệnh WAIT 100 trong câu lệnh sau:

CS REPEAT 5[FD 60 WAIT 100 RT 144]

Xem đáp án » 05/06/2020 1,388

Câu 3:

Em hãy ghép lệnh và hình kết quả quả tương ứng:

Lệnh 1: CS REPEAT 3 [FD 60 RT 120]

Lệnh 2: CS REPEAT 3 [RT 120 FD 60]

Lệnh 3: CS REPEAT 5 [RT 72 FD 60]

Lệnh 4: CS REPEAT 5 [FD 60 RT 72]

 

Xem đáp án » 05/06/2020 531

Câu 4:

Hãy đặt nét bút và màu bút phù hợp để vẽ các hình theo mẫu sau:

a) Nửa đường tròn có bán kính 50.

b) Một cửa ra vào có vòm là nửa đường tròn bán kính 50.

c) Ô tô.

Xem đáp án » 05/06/2020 307

Câu 5:

Với nét bút nhỏ, vẽ một hình tròn màu xanh (làm mặt đồng hồ) bằng cách vẽ các bán kính sát kề với nhau (với số lượng bán kính khá lớn).

Xem đáp án » 05/06/2020 285

Câu 6:

Nháy chọn nét bút vừa phải và viết lệnh vẽ một đường tròn màu đỏ.

Xem đáp án » 05/06/2020 283

Bình luận


Bình luận