Câu hỏi:

05/06/2020 1,786

Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ hình cối xay gió sau đây:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn:

Một cánh quạt có một đường dài 120 đỡ 10 hình vuông liên tiếp nhau (mỗi hình vuông có cạnh bằng 10). Lệnh vẽ một cánh quạt:

FD 120 RT 90 REPEAT 10 [REPEAT 4[FD 10 RT 90] LT 90 BK 10 RT 90] LT 90 BK 20

Sau khi vẽ xong một cánh quạt cần quay Rùa một góc là 360o/n (n là số cánh quạt)

Thực hiện lệnh lặp với số lần n, lặp lại hai công việc nêu trên sẽ có n cánh quạt.

REPEAT 15 [FD 120…. BK 20 RT 360/15]

Kết quả:

a) REPEAT 3[RT 120 FD 120 RT 90 REPEAT 10 [REPEAT 4[FD 10 RT 90] LT 90 BK 10 RT 90] LT 90 BK 20 RT 120]

b) REPEAT 15 [FD 120 RT 90 REPEAT 10 [REPEAT 4[FD 10 RT 90] LT 90 BK 10 RT 90] LT 90 BK 20 RT 360/15]

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy cho biết ý nghĩa lệnh WAIT 100 trong câu lệnh sau:

CS REPEAT 5[FD 60 WAIT 100 RT 144]

Xem đáp án » 05/06/2020 1,386

Câu 2:

Em hãy ghép lệnh và hình kết quả quả tương ứng:

Lệnh 1: CS REPEAT 3 [FD 60 RT 120]

Lệnh 2: CS REPEAT 3 [RT 120 FD 60]

Lệnh 3: CS REPEAT 5 [RT 72 FD 60]

Lệnh 4: CS REPEAT 5 [FD 60 RT 72]

 

Xem đáp án » 05/06/2020 529

Câu 3:

Hãy đặt nét bút và màu bút phù hợp để vẽ các hình theo mẫu sau:

a) Nửa đường tròn có bán kính 50.

b) Một cửa ra vào có vòm là nửa đường tròn bán kính 50.

c) Ô tô.

Xem đáp án » 05/06/2020 305

Câu 4:

Với nét bút nhỏ, vẽ một hình tròn màu xanh (làm mặt đồng hồ) bằng cách vẽ các bán kính sát kề với nhau (với số lượng bán kính khá lớn).

Xem đáp án » 05/06/2020 285

Câu 5:

Chọn lệnh lặp ở cột trái tương ứng với dãy lệnh ở cột phải.

Xem đáp án » 05/06/2020 283

Câu 6:

Nháy chọn nét bút vừa phải và viết lệnh vẽ một đường tròn màu đỏ.

Xem đáp án » 05/06/2020 283

Bình luận


Bình luận