Câu hỏi:

05/06/2020 526

Em hãy ghép lệnh và hình kết quả quả tương ứng:

Lệnh 1: CS REPEAT 3 [FD 60 RT 120]

Lệnh 2: CS REPEAT 3 [RT 120 FD 60]

Lệnh 3: CS REPEAT 5 [RT 72 FD 60]

Lệnh 4: CS REPEAT 5 [FD 60 RT 72]

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách ghép đúng là: 1 - D; 2 - B; 3 – C ; 4 - A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ hình cối xay gió sau đây:

Xem đáp án » 05/06/2020 1,782

Câu 2:

Em hãy cho biết ý nghĩa lệnh WAIT 100 trong câu lệnh sau:

CS REPEAT 5[FD 60 WAIT 100 RT 144]

Xem đáp án » 05/06/2020 1,384

Câu 3:

Hãy đặt nét bút và màu bút phù hợp để vẽ các hình theo mẫu sau:

a) Nửa đường tròn có bán kính 50.

b) Một cửa ra vào có vòm là nửa đường tròn bán kính 50.

c) Ô tô.

Xem đáp án » 05/06/2020 303

Câu 4:

Với nét bút nhỏ, vẽ một hình tròn màu xanh (làm mặt đồng hồ) bằng cách vẽ các bán kính sát kề với nhau (với số lượng bán kính khá lớn).

Xem đáp án » 05/06/2020 283

Câu 5:

Chọn lệnh lặp ở cột trái tương ứng với dãy lệnh ở cột phải.

Xem đáp án » 05/06/2020 282

Câu 6:

Nháy chọn nét bút vừa phải và viết lệnh vẽ một đường tròn màu đỏ.

Xem đáp án » 05/06/2020 277

Bình luận


Bình luận