Câu hỏi:

05/06/2020 285

Với nét bút nhỏ, vẽ một hình tròn màu xanh (làm mặt đồng hồ) bằng cách vẽ các bán kính sát kề với nhau (với số lượng bán kính khá lớn).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Sáu hình tròn đầu tương ứng là kết quả thực hiện sáu lệnh sau:

CS REPEAT 60[FD 60 BK 60 RT 360/60]

CS REPEAT 120[FD 60 BK 60 RT 360/120]

CS REPEAT 240[FD 60 B6 60 RT 360/240]

CS REPEAT 360[FD 60 BK 60 RT 360/360]

CS REPEAT 720[FD 60 BK 60 RT 360/720]

CS REPEAT 1440[FD 60 BK 60 RT 360/1440]

Các lệnh vẽ hình tròn theo cách này dựa trên ý tưởng: vẽ nhiều bán kính sát kề bên nhau sẽ “ken chặt” thành hình tròn. Nếu vẽ n bán kính thì hai bán kính liên tiếp tạo với nhau góc 3600/n.

Kết quả:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ hình cối xay gió sau đây:

Xem đáp án » 05/06/2020 1,784

Câu 2:

Em hãy cho biết ý nghĩa lệnh WAIT 100 trong câu lệnh sau:

CS REPEAT 5[FD 60 WAIT 100 RT 144]

Xem đáp án » 05/06/2020 1,385

Câu 3:

Em hãy ghép lệnh và hình kết quả quả tương ứng:

Lệnh 1: CS REPEAT 3 [FD 60 RT 120]

Lệnh 2: CS REPEAT 3 [RT 120 FD 60]

Lệnh 3: CS REPEAT 5 [RT 72 FD 60]

Lệnh 4: CS REPEAT 5 [FD 60 RT 72]

 

Xem đáp án » 05/06/2020 529

Câu 4:

Hãy đặt nét bút và màu bút phù hợp để vẽ các hình theo mẫu sau:

a) Nửa đường tròn có bán kính 50.

b) Một cửa ra vào có vòm là nửa đường tròn bán kính 50.

c) Ô tô.

Xem đáp án » 05/06/2020 304

Câu 5:

Chọn lệnh lặp ở cột trái tương ứng với dãy lệnh ở cột phải.

Xem đáp án » 05/06/2020 283

Câu 6:

Nháy chọn nét bút vừa phải và viết lệnh vẽ một đường tròn màu đỏ.

Xem đáp án » 05/06/2020 278

Bình luận


Bình luận