Câu hỏi:

05/06/2020 2,097

Đoạn thơ dưới đây đề cập đến sự kiện nào trong tiến trình cách mạng Pháp (cuối thế kỉ XVIII)?

"Tháng bảy nóng, bụi mờ và nắng ngập
Tất cả Pa-ri nổi dậy tưng bừng
Không gian xanh dội tiếng hát vang lừng
Hồn cách mệnh đã châm ngòi thuốc nổ"

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào không phản ánh đúng nội dung của trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 05/06/2020 9,688

Câu 2:

Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mạng tư sản Anh và Pháp là

Xem đáp án » 05/06/2020 8,208

Câu 3:

Cách mạng Pháp phát triển đi lên, đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ là do

Xem đáp án » 05/06/2020 7,251

Câu 4:

Lực lượng chính trị nào cầm quyền ở Pháp từ ngày 14/7/1789 đến ngày 10/8/1792?

Xem đáp án » 05/06/2020 5,109

Câu 5:

“Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa” . Nhận định trên của Chủ tịch Hồ Chính Minh đề cập đến hạn chế nào của các cuộc cách mạng tư sản?

Xem đáp án » 15/07/2020 4,594

Câu 6:

Thể chế chính trị của nước Pháp đầu thế kỉ XVIII là

Xem đáp án » 05/06/2020 3,974

Câu 7:

Ngày 10/8/1792 diễn ra sự kiện gì trong tiến trình lịch sử nước Pháp?

Xem đáp án » 05/06/2020 3,889

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »