Câu hỏi:

23/09/2019 42,582

Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Khởi nghĩa nông dân nổ ra chủ yếu do mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước trở nên gay gắt. Họ nổi dậy chống lại chính quyền và địa chủ phong kiến.

Nông dân không can thiệp vào các cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thời Lê Sơ, đầu thế kỷ XVI có mâu thuẫn nào gay gắt nhất?     

Xem đáp án » 23/09/2019 65,575

Câu 2:

Chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 53,448

Câu 3:

Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 34,776

Câu 4:

Chiến tranh Nam – Bắc triều đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống nhân dân?     

Xem đáp án » 23/09/2019 34,484

Câu 5:

Chiến tranh Trịnh – Nguyễn kết thúc với kết quả như thế nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 33,094

Câu 6:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là:     

Xem đáp án » 23/09/2019 28,497

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK