Câu hỏi:

23/09/2019 34,489

Chiến tranh Nam – Bắc triều đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống nhân dân?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: Chiến tranh Nam - Bắc triều nổ ra tàn phá mùa màng, nhân dân bị bắt đi phu đi lính, ruộng đất bị bỏ hoang, nhân dân đói khổ phải phiêu tán khắp nơi.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thời Lê Sơ, đầu thế kỷ XVI có mâu thuẫn nào gay gắt nhất?     

Xem đáp án » 23/09/2019 65,576

Câu 2:

Chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 53,458

Câu 3:

Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI?     

Xem đáp án » 23/09/2019 42,584

Câu 4:

Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 34,777

Câu 5:

Chiến tranh Trịnh – Nguyễn kết thúc với kết quả như thế nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 33,095

Câu 6:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là:     

Xem đáp án » 23/09/2019 28,498

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK