Câu hỏi:

23/09/2019 33,078

Chiến tranh Trịnh – Nguyễn kết thúc với kết quả như thế nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK – tr.109)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thời Lê Sơ, đầu thế kỷ XVI có mâu thuẫn nào gay gắt nhất?     

Xem đáp án » 23/09/2019 65,557

Câu 2:

Chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 53,423

Câu 3:

Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI?     

Xem đáp án » 23/09/2019 42,572

Câu 4:

Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 34,762

Câu 5:

Chiến tranh Nam – Bắc triều đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống nhân dân?     

Xem đáp án » 23/09/2019 34,458

Câu 6:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là:     

Xem đáp án » 23/09/2019 28,483

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK