Câu hỏi:

23/09/2019 12,912

“Ban ngày những người khởi nghĩa xuống các chợ, kẻ đeo gươm, người mang cung tên, có người mang súng…Người ta gọi họ là những kẻ nhân đức đối với người nghèo…Họ muốn giải phóng người dân khỏi ách chuyên chế của vua quan.” là lời mô tả của các giáo sĩ phương Tây về nghĩa quân nào?   

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK-Tr.122)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1788-1789) có điểm gì khác biệt so với ba cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII)?     

Xem đáp án » 23/09/2019 40,343

Câu 2:

Sự nghiệp thống nhất đất nước của nghĩa quân Tây Sơn bước đầu được hoàn thành khi quân Tây Sơn:     

Xem đáp án » 23/09/2019 31,401

Câu 3:

Với việc đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, Nguyễn, phong trào Tây Sơn có đóng góp gì cho lịch sử dân tộc?     

Xem đáp án » 23/09/2019 27,428

Câu 4:

Nguyên cớ quân Xiêm kéo sang xâm lược Đại Việt năm 1785 là     

Xem đáp án » 23/09/2019 24,932

Câu 5:

Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất gì?

Xem đáp án » 23/09/2019 20,963

Câu 6:

Nội dung của câu thơ     "Đường trời mở rộng thênh thênh     

                                        Ta đây cũng một triều đình kém ai" 

thể hiện điều gì ?

Xem đáp án » 23/09/2019 19,488

Câu 7:

Chiến thắng nào là chiến thắng lớn nhất trước quân Thanh của vua Quang Trung năm 1788-1789 ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 18,944

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK