Câu hỏi:

07/06/2020 251

Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để chia sẻ nỗi buồn khi được tin ba bạn hi sinh cứu người giữa dòng nước lũ, đồng thời để động viên bạn vượt qua nỗi đâu mất mát lớn lao ấy mà vươn lên trong học tập, cuộc sống

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tác dụng những dòng mở đầu và kết thúc bức thư

Xem đáp án » 07/06/2020 484

Câu 2:

Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng

Xem đáp án » 07/06/2020 448

Câu 3:

Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng

Xem đáp án » 07/06/2020 175

Bình luận


Bình luận