Câu hỏi:

07/06/2020 485

Nêu tác dụng những dòng mở đầu và kết thúc bức thư

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Những dòng mở bài có tác dụng ghi rõ địa điêm, thời gian viết thư, lời xưng hô chào hỏi người nhận thư

+ Những dòng kết thúc bức thư có tác dụng: nêu lời chúc, lời nhắn nhủ, hứa hẹn, kí tên và ghi rõ họ tên người viết thư

Nội dung: Bức thư bộc lộ rõ tình cảm của Lương đối với Hồng muốn chia sẻ nỗi đau buồn cùng bạn và động viên bạn vượt qua nỗi đau để vươn lên với cuộc sống

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng

Xem đáp án » 07/06/2020 450

Câu 2:

Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?

Xem đáp án » 07/06/2020 254

Câu 3:

Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng

Xem đáp án » 07/06/2020 176

Bình luận


Bình luận