Câu hỏi:

07/06/2020 450

Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đó là những câu :

- "Những chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ ( Khơi gợi niềm tự hào về hành động của người cha dũng cảm )

- Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. ( Khuyến khích động viên Hồng noi theo gương dũng cảm của người ba)

- Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và có cả những người bạn mới như mình ( an ủi Hồng để Hồng vượt qua nỗi đau)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tác dụng những dòng mở đầu và kết thúc bức thư

Xem đáp án » 07/06/2020 484

Câu 2:

Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?

Xem đáp án » 07/06/2020 253

Câu 3:

Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng

Xem đáp án » 07/06/2020 176

Bình luận


Bình luận