Câu hỏi:

07/06/2020 194

Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn đã cho ( SGK TV4, tập 1, trang 32)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Lời dẫn trực tiếp:

+ Còn tớ, tó sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.

+ Theo tớ tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ.

- Lời dẫn gián tiếp.

+ (Cậu bé thứ nhất định nói dối là ) bị chó sói đuổi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp (SGK TV4, tập 1, trang 32)

Xem đáp án » 07/06/2020 345

Câu 2:

Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp (SGK TV4, tập 1, trang 33)

Xem đáp án » 07/06/2020 189

Bình luận


Bình luận