Câu hỏi:

07/06/2020 192

Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp (SGK TV4, tập 1, trang 33)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

"Bác thợ hỏi Hòe xem cậu có thích làm thợ xây không thì cậu nói, cậu rất thích"

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp (SGK TV4, tập 1, trang 32)

Xem đáp án » 07/06/2020 348

Câu 2:

Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn đã cho ( SGK TV4, tập 1, trang 32)

Xem đáp án » 07/06/2020 195

Bình luận


Bình luận