Câu hỏi:

07/06/2020 350

Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp (SGK TV4, tập 1, trang 32)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước:

- Cụ ơi! Những miếng trầu này ai têm đấy ạ!

Bà lão liền nói:

- Chính tôi têm đấy ạ!

Nghe bà cụ nói vậy, nhà vua vẫn không tin, gặng hỏi mãi. Lát sau bà cụ mới thú thật:

- Trầu này do con gái lão têm đây.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn đã cho ( SGK TV4, tập 1, trang 32)

Xem đáp án » 07/06/2020 195

Câu 2:

Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp (SGK TV4, tập 1, trang 33)

Xem đáp án » 07/06/2020 192

Bình luận


Bình luận