Câu hỏi:

18/06/2019 2,862

Hợp chất este là:

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2

Xem đáp án » 18/06/2019 109,062

Câu 2:

Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có số đồng phân cấu tạo este mạch hở là

Xem đáp án » 18/06/2019 59,536

Câu 3:

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án » 18/06/2019 58,124

Câu 4:

Este etyl fomat có công thức là

Xem đáp án » 18/06/2019 52,174

Câu 5:

Este vinyl axetat có công thức là

Xem đáp án » 18/06/2019 46,118

Câu 6:

Cho este có công thức cấu tạo: CH2 = C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 15,024

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »