Câu hỏi:

10/06/2020 24,848

Cường độ dòng điện chạy qua một bóng đèn là 1,2A khi mắc nó vào hiệu điện thế 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng thêm 0,3A thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ định luật Ôm ta có điện trở của bóng đèn: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Khi tăng thêm cường độ dòng điện là Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án thì Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Vậy ta phải tăng U thêm Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức đúng của định luật Ôm là:

Xem đáp án » 10/06/2020 54,416

Câu 2:

Một dây dẫn có điện trở 50 Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 300mA. Hiệu điện thế lớn nhất đặt giữa hai đầu dây dẫn đó là:

Xem đáp án » 10/06/2020 42,658

Câu 3:

Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.  …………. của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.

Xem đáp án » 10/06/2020 24,773

Câu 4:

Nội dung định luật Ôm là:

Xem đáp án » 10/06/2020 3,406

Câu 5:

Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào điện trở đó là 36V thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn đó là bao nhiêu?

Xem đáp án » 10/06/2020 2,826

Câu 6:

Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của điện trở?

Xem đáp án » 10/06/2020 1,918

Bình luận


Bình luận