Câu hỏi:

10/06/2020 2,408

Một dây dẫn bằng nicrom dài 15m, tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế U. Biết điện trở suất của nicrom là 1,1.10-6mΩ . Điện trở của dây dẫn có giá trị là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điện trở của dây dẫn là: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cần làm một biến trở 20 Ω bằng một dây constantan có tiết diện 1 mm2 và điện trở suất 0,5.10-6mΩ. Chiều dài của dây constantan là:

Xem đáp án » 10/06/2020 25,410

Câu 2:

Lập luận nào sau đây là đúng?

Điện trở của dây dẫn

Xem đáp án » 10/06/2020 25,203

Câu 3:

Một dây dẫn bằng nicrom dài 15m, tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 220V. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có giá trị là:

Xem đáp án » 10/06/2020 20,281

Câu 4:

Ba dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện. Dây thứ nhất bằng đồng có điện trở R1, dây thứ hai bằng nhôm có điện trở R2, dây thứ ba bằng sắt có điện trở R3. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh điện trở của các dây dẫn?

Xem đáp án » 10/06/2020 12,101

Câu 5:

Công thức tính điện trở của một dây dẫn hình trụ, đồng chất, tiết điện đều, có chiều dài , đường kính d và có điện trở suất là:

Xem đáp án » 10/06/2020 1,507

Bình luận


Bình luận