Câu hỏi:

18/06/2019 1,743

Chất không phải là este là

Trả lời:

Đáp án B

HCOOC2H5 và CH3COOCH = CH2 là este đơn chức → Loại đáp án A, C

 

C2H5CHO là anđêhit → C2H5CHO không phải là este

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2

Xem đáp án » 18/06/2019 110,233

Câu 2:

Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có số đồng phân cấu tạo este mạch hở là

Xem đáp án » 18/06/2019 62,145

Câu 3:

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án » 18/06/2019 59,537

Câu 4:

Este etyl fomat có công thức là

Xem đáp án » 18/06/2019 53,626

Câu 5:

Este vinyl axetat có công thức là

Xem đáp án » 18/06/2019 46,734

Câu 6:

Cho este có công thức cấu tạo: CH2 = C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 15,685

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »