Câu hỏi:

18/06/2019 292,919

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA=a, OB=b, OC=c. Tính thể tích khối tứ diện OABC.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Từ giả thiết ta thấy   OBC  tam giác vuông nên thể tích cần tìm là:

VO.ABC13OA.SOBC16OA.OB.OC = abc6

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khối lập phương có độ dài đường chéo bằng a6. Tính thể tích khối lập phương đó.

Xem đáp án » 18/06/2019 61,547

Câu 2:

Tính thể tích của khối lập phương có cạnh bằng 2.

Xem đáp án » 18/06/2019 46,550

Câu 3:

Số cạnh của một hình lăng trụ có thể là số nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 41,143

Câu 4:

Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng a2 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 3a. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

Xem đáp án » 18/06/2019 40,361

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. Khi đó, thể tích của khối chóp S.ABCD là:

Xem đáp án » 18/06/2019 35,714

Câu 6:

Cho khối chóp tam giác đều. Nếu tăng cạnh đáy lên hai lần và giảm chiều cao đi bốn lần thì thể tích của khối chóp đó sẽ:

Xem đáp án » 18/06/2019 31,032

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK