Câu hỏi:

19/06/2020 131

Nghe – viết : Sông Hương (từ Mỗi mùa hè … đến dát vàng.)

Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

? Tìm và viết tên riêng trong bài chính tả.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tên riêng trong bài chính tả : Hương Giang

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :

a)

- (giải, dải, rải) : ... thưởng, ... rác, ... núi.

- (giành, dành, rành) : ... mạch, để ..., tranh ...

b)

- (sứt, sức) : ... khỏe, ... mẻ

- (đứt, đức) : cắt ..., đạo ...

- (nứt, nức) : ... nở, ... nẻ

Xem đáp án » 19/06/2020 143

Câu 2:

Tìm các tiếng :

a) Bắt đầu bằng gi hoặc d có nghĩa như sau :

b) Có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau :

Xem đáp án » 19/06/2020 142

Bình luận


Bình luận