Câu hỏi:

19/06/2020 143

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :

a)

- (giải, dải, rải) : ... thưởng, ... rác, ... núi.

- (giành, dành, rành) : ... mạch, để ..., tranh ...

b)

- (sứt, sức) : ... khỏe, ... mẻ

- (đứt, đức) : cắt ..., đạo ...

- (nứt, nức) : ... nở, ... nẻ

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a)

- (giải, dải, rải) : giải thưởng, rải rác, dải núi.

- (giành, dành, rành) : rành mạch, để dành, tranh giành

b)

- (sứt, sức) : sức khỏe, sứt mẻ

- (đứt, đức) : cắt đứt, đạo đức

- (nứt, nức) : nức nở, nứt nẻ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm các tiếng :

a) Bắt đầu bằng gi hoặc d có nghĩa như sau :

b) Có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau :

Xem đáp án » 19/06/2020 142

Câu 2:

Nghe – viết : Sông Hương (từ Mỗi mùa hè … đến dát vàng.)

Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

? Tìm và viết tên riêng trong bài chính tả.

Xem đáp án » 19/06/2020 130

Bình luận


Bình luận