Câu hỏi:

19/06/2020 604

Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân.

Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân đó là : quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Ông bà thường ra đồng vào lúc sáng sớm, trở về nhà khi đã lặn mặt trời. Họ không để cho đất nghỉ, cũng chẳng lúc nào ngơi tay.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì ?

Xem đáp án » 19/06/2020 8,850

Câu 2:

Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì ?

Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Xem đáp án » 19/06/2020 690

Câu 3:

Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu ?

Em hãy đọc đoạn 3 và tìm nguyên nhân khiến lúa bội thu.

Xem đáp án » 19/06/2020 444

Câu 4:

Theo lời cha, hai người con đã làm gì ?

Em hãy đọc đoạn 3 của truyện, chỉ ra việc làm của hai người con sau khi cha mất.

Xem đáp án » 19/06/2020 411

Bình luận


Bình luận