Câu hỏi:

19/06/2020 690

Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì ?

Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trước khi mất, người cha dặn các con: ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì ?

Xem đáp án » 19/06/2020 8,843

Câu 2:

Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân.

Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Xem đáp án » 19/06/2020 603

Câu 3:

Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu ?

Em hãy đọc đoạn 3 và tìm nguyên nhân khiến lúa bội thu.

Xem đáp án » 19/06/2020 443

Câu 4:

Theo lời cha, hai người con đã làm gì ?

Em hãy đọc đoạn 3 của truyện, chỉ ra việc làm của hai người con sau khi cha mất.

Xem đáp án » 19/06/2020 411

Bình luận


Bình luận