Câu hỏi:

19/06/2020 497

Dựa vào kết quả bài tập 1, hỏi – đáp theo mẫu sau :

- Người ta trồng cây cam để làm gì ?

- Người ta trồng cây cam để ăn quả.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
HỏiĐáp
- Người ta trồng cây phượng để làm gì ?- Người ta trồng cây phượng để làm bóng mát.
- Người ta trồng cây xoan để làm gì ?- Người ta trồng cây xoan để làm lấy gỗ.
- Người ta trồng cây cúc để làm gì ?- Người ta trồng cây cúc để làm cảnh (hoặc lấy hoa)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm.

Xem đáp án » 19/06/2020 1,909

Câu 2:

Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống ?

Em đọc diễn cảm đoạn văn, ngắt hơi hợp lí để điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp.

Xem đáp án » 19/06/2020 201

Bình luận


Bình luận