Câu hỏi:

19/06/2020 213

Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống ?

Em đọc diễn cảm đoạn văn, ngắt hơi hợp lí để điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chiều qua, Lan nhận được thư bố. Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư : “Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về, bố con mình có cam ngọt ăn nhé !”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm.

Xem đáp án » 19/06/2020 1,968

Câu 2:

Dựa vào kết quả bài tập 1, hỏi – đáp theo mẫu sau :

- Người ta trồng cây cam để làm gì ?

- Người ta trồng cây cam để ăn quả.

Xem đáp án » 19/06/2020 509

Bình luận


Bình luận