Câu hỏi:

20/06/2020 2,981

Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Bác Hồ thường xuyên quan tâm, chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt Nam. Tết Trung Thu nào Bác cũng gửi thư và quà cho các cháu.

- Thiếu nhi Việt Nam đời đời nhớ ơn công lao trời biển của Bác Hồ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng một câu.

Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Việt 2

Xem đáp án » 20/06/2020 696

Câu 2:

Tìm các từ ngữ :

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

Xem đáp án » 20/06/2020 547

Bình luận


Bình luận