Câu hỏi:

20/06/2020 694

Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng một câu.

Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Việt 2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tranh 1 : Các bạn thiếu nhi vào lăng viếng Bác.

- Tranh 2 : Các bạn thiếu nhi dâng hoa trước tượng đài của Bác.

- Tranh 3 : Thiếu nhi Việt Nam hăng hái tham gia trồng cây kỉ niệm ngày sinh nhật Bác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1.

Xem đáp án » 20/06/2020 2,965

Câu 2:

Tìm các từ ngữ :

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

Xem đáp án » 20/06/2020 545

Bình luận


Bình luận