Câu hỏi:

20/06/2020 145

Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con ...á, con ..iến, cây ...ầu, dòng ...ênh

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền vào chỗ trống:

nghỉ hoặc nghĩ

... học, lo ..., ... ngơi, ngẫm ...

Xem đáp án » 20/06/2020 185

Câu 2:

Điền vào chỗ trống:

l hoặc n

...o sợ, ăn ...o, hoa ...an, thuyền ...an

Xem đáp án » 20/06/2020 133

Bình luận


Bình luận