Câu hỏi:

20/06/2020 132

Điền vào chỗ trống:

l hoặc n

...o sợ, ăn ...o, hoa ...an, thuyền ...an

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền vào chỗ trống:

nghỉ hoặc nghĩ

... học, lo ..., ... ngơi, ngẫm ...

Xem đáp án » 20/06/2020 185

Câu 2:

Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con ...á, con ..iến, cây ...ầu, dòng ...ênh

Xem đáp án » 20/06/2020 144

Bình luận


Bình luận