Câu hỏi:

20/06/2020 185

Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:

dạy bao - cơn bao

lặng le - số le

mạnh me - sứt me

áo vai - vương vai

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

dạy bảo - cơn bão

lặng lẽ - số lẻ

mạnh mẽ - sứt mẻ  

áo vải - vương vãi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, ................

M : kẹo, ................

Gợi ý: Em viết k khi đứng trước âm i, e, ê.

Xem đáp án » 20/06/2020 350

Câu 2:

Điền vào chỗ trống hoặc n:

    Lên ...on mới biết ...on cao

...uôi con mới biết công ...ao mẹ thầy.

Xem đáp án » 20/06/2020 183

Bình luận


Bình luận