Câu hỏi:

20/06/2020 273

Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân như thế nào ? Em hãy đọc đoạn 1 của truyện: cảm xúc của các bạn nhỏ khi thấy cái sào nứa cắm đồ chơi của bác.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các bạn nhỏ rất thích đồ chơi của bác Nhân: cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy trẻ con xúm lại. Các bạn tới ngắm đồ chơi, tò mò xem bác nặn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ ấy nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng.

Xem đáp án » 20/06/2020 493

Câu 2:

Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng ?

Em hãy đọc đoạn 3 của truyện

Xem đáp án » 20/06/2020 350

Câu 3:

Bác Nhân làm nghề gì ?

Xem đáp án » 20/06/2020 261

Câu 4:

Vì sao bác Nhân định chuyển về quê ? Em hãy đọc đoạn 2 của truyện và tìm nguyên nhân

Xem đáp án » 20/06/2020 259

Bình luận


Bình luận