Câu hỏi:

20/06/2020 494

Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ ấy nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu thật là một đứa trẻ tốt bụng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng ?

Em hãy đọc đoạn 3 của truyện

Xem đáp án » 20/06/2020 351

Câu 2:

Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân như thế nào ? Em hãy đọc đoạn 1 của truyện: cảm xúc của các bạn nhỏ khi thấy cái sào nứa cắm đồ chơi của bác.

Xem đáp án » 20/06/2020 273

Câu 3:

Bác Nhân làm nghề gì ?

Xem đáp án » 20/06/2020 263

Câu 4:

Vì sao bác Nhân định chuyển về quê ? Em hãy đọc đoạn 2 của truyện và tìm nguyên nhân

Xem đáp án » 20/06/2020 261

Bình luận


Bình luận