Câu hỏi:

20/06/2020 213

Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì ?

Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... mình phải bận tâm

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm vẫn trùm chăn, bình chân như vại, nghĩ: cháy nhà hàng xóm chứ có cháy nhà mình đâu mà lo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu chuyện này khuyên ta điều gì ?

Xem đáp án » 20/06/2020 712

Câu 2:

Thấy có nhà cháy, mọi người trong làng làm gì ? Em hãy đọc đoạn đầu truyện.

Xem đáp án » 20/06/2020 185

Câu 3:

Kết thúc câu chuyện ra sao ? Em hãy đọc đoạn cuối truyện: Nào ngờ... đến hết.

Xem đáp án » 20/06/2020 148

Bình luận


Bình luận