Câu hỏi:

20/06/2020 150

Kết thúc câu chuyện ra sao ? Em hãy đọc đoạn cuối truyện: Nào ngờ... đến hết.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kết thúc câu chuyện, lửa to gió mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà ông ta. Bấy giờ ông ta vội vã dập lửa nhưng không kịp, mọi thứ đã bị thiêu sạch.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu chuyện này khuyên ta điều gì ?

Xem đáp án » 20/06/2020 714

Câu 2:

Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì ?

Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... mình phải bận tâm

Xem đáp án » 20/06/2020 214

Câu 3:

Thấy có nhà cháy, mọi người trong làng làm gì ? Em hãy đọc đoạn đầu truyện.

Xem đáp án » 20/06/2020 185

Bình luận


Bình luận