Câu hỏi:

20/06/2020 1,055

Tìm các từ :

a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr :

- Chỉ nơi tập trung đông người mua bán : 

- Cùng nghĩa với đợi :

- Trái nghĩa với méo : 

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã :

- Chỉ hiện tượng gió rất mạnh, gây mưa to, có sức phá hoại dữ dội :

- Cùng nghĩa với cọp, hùm : 

- Trái nghĩa với bận :

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr :

- Chỉ nơi tập trung đông người mua bán : chợ

- Cùng nghĩa với đợi : chờ

- Trái nghĩa với méo : tròn

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã :

- Chỉ hiện tượng gió rất mạnh, gây mưa to, có sức phá hoại dữ dội : bão

- Cùng nghĩa với cọp, hùm : hổ

- Trái nghĩa với bận : rảnh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thi tìm nhanh :

a) Những từ bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây.

- Những từ bắt đầu bằng ch : 

- Những từ bắt đầu bằng tr : 

b) Những từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng.

- Những từ có thanh hỏi : 

- Những từ có thanh ngã : 

Xem đáp án » 20/06/2020 21,492

Câu 2:

Nghe – viết:

Đàn bê của anh Hồ Giáo

Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân anh Hồ Giáo. Những con bê đực chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng trong xung quanh anh. Những con bê cái thì rụt rè. Có con sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên như đòi bế.

? Tìm tên riêng trong bài chính tả.

Xem đáp án » 20/06/2020 323

Bình luận


Bình luận