Câu hỏi:

20/06/2020 21,445

Thi tìm nhanh :

a) Những từ bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây.

- Những từ bắt đầu bằng ch : 

- Những từ bắt đầu bằng tr : 

b) Những từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng.

- Những từ có thanh hỏi : 

- Những từ có thanh ngã : 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Những từ bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây.

- Những từ bắt đầu bằng ch : chè, chanh, chuối, chay, chôm chôm, …

- Những từ bắt đầu bằng tr : tre, trúc, trầu, tràm, trò, trâm bầu, trứng cá, trắc,…

b) Những từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng.

- Những từ có thanh hỏi : tủ, giỏ, chảo, chổi, bàn chải, bình thủy…

- Những từ có thanh ngã : đĩa, đũa, võng, tã, …

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm các từ :

a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr :

- Chỉ nơi tập trung đông người mua bán : 

- Cùng nghĩa với đợi :

- Trái nghĩa với méo : 

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã :

- Chỉ hiện tượng gió rất mạnh, gây mưa to, có sức phá hoại dữ dội :

- Cùng nghĩa với cọp, hùm : 

- Trái nghĩa với bận :

Xem đáp án » 20/06/2020 1,054

Câu 2:

Nghe – viết:

Đàn bê của anh Hồ Giáo

Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân anh Hồ Giáo. Những con bê đực chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng trong xung quanh anh. Những con bê cái thì rụt rè. Có con sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên như đòi bế.

? Tìm tên riêng trong bài chính tả.

Xem đáp án » 20/06/2020 323

Bình luận


Bình luận