Câu hỏi:

08/07/2020 3,829

Cho các oxit bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Các oxit bazơ tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là: 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:

Xem đáp án » 08/07/2020 17,543

Câu 2:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Xem đáp án » 11/07/2020 8,440

Câu 3:

Hòa tan hết 12,4 gam natri oxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là 

Xem đáp án » 08/07/2020 7,701

Câu 4:

Dãy chất gồm các oxit axit là:

Xem đáp án » 11/07/2020 7,403

Câu 5:

Oxit khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit sunfuric là:

Xem đáp án » 11/07/2020 7,229

Câu 6:

0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:

Xem đáp án » 08/07/2020 6,546

Câu 7:

Dãy các chất tác dụng được với oxit bazơ Na2O là:

Xem đáp án » 08/07/2020 5,961

Bình luận


Bình luận