Câu hỏi:

10/07/2020 321

Sự kiện nào đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp vô sản Trung Quốc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh đúng điểm tương đồng giữa hai cuộc chiến tranh thế giới?

Xem đáp án » 10/07/2020 14,363

Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến Nhật Bản chấp nhận đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện (15/8/1945)?

Xem đáp án » 10/07/2020 8,822

Câu 3:

Điểm tương đồng về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?

Xem đáp án » 10/07/2020 7,139

Câu 4:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 10/07/2020 5,891

Câu 5:

Đánh giá nào đúng về mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Đông Dương trong những năm 1918 – 1939?

Xem đáp án » 10/07/2020 4,718

Câu 6:

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9/1939), các nước đế quốc Anh, Pháp, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm

Xem đáp án » 10/07/2020 4,231

Câu 7:

Ngày 4/5/1919, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

Xem đáp án » 10/07/2020 3,977

Bình luận


Bình luận