Đề thi giữa kì 2 Lịch Sử 11 (Đề 1)

  • 4695 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, những quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Ngày 4/5/1919, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Sau khi xé bỏ Hòa ước Vécxai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Sự kiện nào đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp vô sản Trung Quốc?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ánh Nguyễn
09:25 - 15/03/2022

câu này đáp án A làm gì đúng ạ

Ảnh đính kèm