Câu hỏi:

10/07/2020 285

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào tháng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm tương đồng Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 là gì?

Xem đáp án » 10/07/2020 19,123

Câu 2:

Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933 - 1939 là

Xem đáp án » 10/07/2020 8,528

Câu 3:

Nông nghiệp là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Nhật Bản, vì

Xem đáp án » 10/07/2020 5,547

Câu 4:

Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là gì?

Xem đáp án » 10/07/2020 4,407

Câu 5:

Tại sao các nước Đức, Italia, Nhật Bản lựa chọn con đường phát xít hóa bộ máy cai trị để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

Xem đáp án » 10/07/2020 2,425

Câu 6:

Ngành kinh tế nào của Nhật chịu tác động nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

Xem đáp án » 10/07/2020 2,332

Câu 7:

Trong những năm 1921 – 1941, việc nhiều quốc gia công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?

Xem đáp án » 10/07/2020 1,792

Bình luận


Bình luận