Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 11 (Đề 1)

  • 5853 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Huyen Ngo

3 năm trước

馮氏金娴

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Phi Thịnh
22:15 - 24/12/2022

.